tel. 602-394-214 

mieczyslaw@aniol.com.pl

W roku 1980 ukończyłem Politechnikę Wrocławską Wydział Budownictwa Lądowego. Następnie ukończyłem studia podyplomowe Prawa Inwestycyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Wyceny Nieruchomosci na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
W roku 1985 r. uzyskałem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Wyceną nieruchomości zajmuję się nieprzerwanie od roku 1991 (biegły z listy Wojewody Wałbrzyskiego). Uprawnienia nr 541 rzeczoznawcy majątkowego uzyskałem w roku 1993.

sw1   sw2   sw3

Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych PTRM zrzeszającym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.