tel. 602-394-214 

mieczyslaw@aniol.com.pl

 W roku 2013 na rynku obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi w Wałbrzychu zanotowano transakcje na łączną kwotę 103 000 000 zł. Nastąpiła stabilizacja cen. Trend w tym okresie wyniósł - 0,9% z ufnościa -+ 2,2%.

 Zanotowane ceny jednostkowe oscylowały w przedziale od 240 do 4475 zł/m2. Rozkład cen przedstawia poniższy histogram.

W poszczególnych obrębach ceny jednostkowe zależały w pierwszej kolejności od lokalizacji i okresu budowy zasobów mieszkaniowych

Na ceny nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynkach wzniesionych przed 1945 r. miały wpływ następujące czynniki:

Obraz graficzny cech i ich wag przedstawia poniższy wykres:

Przedstawione powyżej cechy i ich wpływ na ceny lokali ustalony został przy R2 = 93,9 % oraz MAPE = 11,7 %.